S sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport so jesenske počitnice podaljšane do 6. 11. 2020.
O načinu pouka od 9. 11. 2020 dalje, vas bomo obvestili potem, ko bomo prejeli usmeritve s strani ministrstva  za šolstvo.