Strokovni delavci šole (2022/23)

Učitelj Pedagoške ure e-naslov
Ana Hren ŠPO 2. do 9. razred
Alenka Petrinjak razredničarka 9. razreda alenka.petrinjak@waldorf.si
Bojana Goltez Košir pomočnica ravnateljice bojana.goltez-kosir@waldorf.si
Branka Strmole Ukmar ravnateljica branka.strmole@guest.arnes.si
Darja Ujčič razredničarka 7. razreda darja.ujcic@waldorf.si
Darja Raztresen TJN 1. – 6. in 9. razred darja.raztresen@waldorf.si
Darja Kosmina Anžur razredničarka 2. razreda darja.kosmina-anzur@waldorf.si
Gregor Markič TJA 7. – 9. razred gregor.markic@waldorf.si
Karin Poljanec razredničarka 8. razreda
MAT 8. in 9. razred
NEM 7. in 8. razred
karin.poljanec@waldorf.si
Lili Benić Drobac LES 5., 6. in 7. in 8. razred
LUM 8. in 9. razred
Maja Poženel razredničarka 5. razreda
TJA  5. in 7. razred
maja.pozenel@waldorf.si
Maja Rogelj razredničarka 4. razreda
lesorestvo 5. razred
LUM 7. razred
maja.rogelj@waldorf.si
Mateja Korošec razredničarka 1. razreda
GUM 2., 3. in 5. razred
mateja.korosec@waldorf.si
Mateja Pucelj EVR 1. do 9. razred,
RD 5. r do 9. r,
KEM 7. razred,
FIZ 7., 8., 9. razred
mateja.pucelj@waldorf.si
Natalija Žižić razredničarka 6. razreda natalija.zizic@waldorf.si
Neža Klemenčič dodatna strokovna pomoč neza.klemencic@waldorf.si
Tadeja Rakar KEM 9. razred tadeja.rakar@waldorf.si
Tina Erjavc razredničarka 3. razred
TJA  2. in 3. razred
tina.erjavc@waldorf.si