Strokovni delavci šole (2023/24)

Učitelj Pedagoške ure e-naslov
Alenka Petrinjak BIO 8. in 9. razred alenka.petrinjak@waldorf.si
Bojana Goltez Košir pomočnica ravnateljice bojana.goltez-kosir@waldorf.si
Branka Strmole Ukmar ravnateljica branka.strmole@guest.arnes.si
Darja Ujčič razredničarka 8. razreda darja.ujcic@waldorf.si
Darja Raztresen TJN 1. – 6., ANGL 1. r darja.raztresen@waldorf.si
Darja Kosmina Anžur razredničarka 3. razreda darja.kosmina-anzur@waldorf.si
Jana Demšar ŠPO 1. do 9. razred jana.demsar@waldorf.si
Karin Poljanec razredničarka 9. razreda
MAT 8. in 9. razred
NEM 7. in 8. in 9. razred
karin.poljanec@waldorf.si
Lili Benić Drobac LES 5., 6. in 7. in 8. razred
LUM 8. in 9. razred
Maja Poženel                                          razredničarka 6. razreda maja.pozenel@waldorf.si
Martina Ivanuša TJA martina.ivanusa@waldorf.si
Mateja Pucelj EVR 1. do 9. razred,
RD 5. r do 9. r,
KEM 7. razred,
FIZ 7., 8., 9. razred
mateja.pucelj@waldorf.si
Natalija Žižić razredničarka 7. razreda natalija.zizic@waldorf.si
Neža Klemenčič dodatna strokovna pomoč neza.klemencic@waldorf.si
Neža Gaberšček Demšar razredničarka 5. razreda neza.gaberscek-demsar@waldorf.si
Tina Erjavc                                            razredničarka 4. razreda tina.erjavc@waldorf.si