Strokovni delavci šole (2021/22)

Učitelj Pedagoške ure e-naslov
Alenka Petrinjak razredničarka 8. razreda alenka.petrinjak@waldorf.si
Bojana Goltez Košir pomočnica ravnateljice bojana.goltez-kosir@waldorf.si
Bor Tekavčič ŠPO 4. do 9. razred bor.tekavcic@waldorf.si
Branka Strmole Ukmar ravnateljica branka.strmole.ukmar@guest.arnes.si
Darja Ujčič razredničarka 6. razreda darja.ujcic@waldorf.si
Darja Raztresen TJN 1. – 9. razred darja.raztresen@waldorf.si
Darja Kosmina Anžur razredničarka 1. razreda darja.kosmina-anzur@waldorf.si
Gregor Markič TJA 7. – 9. razred gregor.markic@waldorf.si
Katra Aljančič pomočnica 1. razreda
ŠPO 1., 2. razred
RD 2. in 4. razredTJA 1. razred
katra.aljancic@waldorf.si
Lili Benić Drobac LES 6. in 7. in 8. razred

LUM 8. in 9. razred

Maja Poženel razredničarka 4. razreda
TJA 4. in 6. razred
maja.pozenel@waldorf.si
Maja Rogelj razredničarka 3. razreda

lesorestvo 5. razred

LUM 7. razred

maja.rogelj@waldorf.si
Mateja Korošec razredničarka 9. razreda
GUM 2., 3. in 5. razred
mateja.korosec@waldorf.si
Marija Adamič razredničarka 7. razreda marija.adamic@waldorf.si
Mateja Pucelj EVR 1. do 9. razred,
RD 5. r do 9. r,
KEM 7. razred,
FIZ 7., 8., 9.  razred
mateja.pucelj@waldorf.si
Natalija Žižić razredničarka 5. razreda natalija.zizic@waldorf.si
Neža Klemenčič dodatna strokovna pomoč neza.klemencic@waldorf.si
Tadeja Rakar KEM 8., 9. razred tadeja.rakar@waldorf.si
Tina Erjavc razredničarka 2. razred

TJA 2., 3. in 5. razred

tina.erjavc@waldorf.si
Uršula Jašovec GUM 7. – 9. razred ursula.jasovec@waldorf.si