PREDSTAVITEV ZAVODA IN WALDORFSKE ŠOLE LJUBLJANA

Ime in sedež zavoda: WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
Ustanovitelj zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Waldorfska šola Ljubljana:
ZAVOD ZA RAZVOJ WALDORFSKIH  ŠOL IN VRTCEV SLOVENIJE
Datum ustanovitve: 1. 9. 1992

Waldorfska šola Ljubljana je javno priznana šola, ki že 28 let živi in deluje v slovenskem šolskem prostoru. Zavod sestavljajo naslednje enote: vrtec, osnovna šola, srednja šola, glasbena šola v Ljubljani, OE Savinja z vrtcem in osnovno šolo, OE Primorska v vrtcema in osnovno šolo, OE Gorenjska z vrtci na  Jesenicah, v Radovljici in Kranju in osnovno šolo v Naklem ter  OE Pomurje z vrtcem in osnovno šolo.  Skupaj zavod obiskuje več kot 1190 otrok in mladostnikov.

 

PREDSTAVITEV OBMOČNE ENOTE GORENJSKA

OE Waldorfski Vrtec in šola Gorenjska

Sedež enote OE Gorenjska:

Waldorfska šola Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

ravnateljica: Branka Strmole Ukmar

Telefon: 08 200 6180
Telefon: 041 415 726
E-pošta: gorenjska@waldorf.si

Septembra 2008 smo odprli prvi waldorfski vrtec na  Gorenjskem. Na Hrušici  je Sončnica razsvetlila en oddelek otrok. Sončnici se je septembra 2009 z enim oddelkom otrok priključila še Čebelica v Radovljici. V vrtčevskem letu 2010/11 pa je Čebelica razširila svoja krila kar za dva, v letu 2011/12 pa že za tri oddelke otrok.

Vrtec Čebelica
Cankarjeva 1
4240 Radovljica

Vrtec Sončnica
Ulica Viktorja Kejžarja 35
4270 Jesenice

vodja vrtca: Klementina Jakopič Merzel
Telefon: 041 464 688
E-pošta: info@wv-gorenjska.si

Poslovni čas vrtca Sončnica in vrtca Čebelica je od 7.00 ure do 16.00 ure.

Vrtec Jutranja Zarja
Struževo 14 j
4000 Kranj

vodja vrtca: Ajda Aljančič
Telefon: 041 617 868
E-pošta: waldorf.kranj@gmail.com

Poslovni čas vrtca Jutranja zarja je od 7.00 ure do 16.00 ure.