VABIMO K VPISU V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Prijave za vpis pošljite do 20. 02. 2021 priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo.