VABIMO K VPISU V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Prijave za vpis pošljite na naslov

Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

najkasneje do 16. 02. 2024.

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo.

Dodatne informacije dobite po telefonu  041 415 726 ali:  gorenjska@waldorf.si

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela.

Prvo srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 10. 10. 2023 ob 17. uri.

Drugo srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 14. 11. 2023 ob 17. uri.

Tretje srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 12. 12. 2023 ob 17. uri.

Četrto srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 16. 01. 2024 ob 17. uri.

Peto srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 06. 02. 2024 ob 17. uri.