VABIMO K VPISU V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Prijave za vpis pošljite priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo.

Dodatne informacije dobite po telefonu  041 415 726 ali:  gorenjska@waldorf.si

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela.

Prvo srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 15. 11. 2021 ob 17.00.