VABIMO K INFORMATIVNEMU VPISU V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Prijave za vpis pošljite priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela, otroci pa na igralna srečanja.

Prošnja mora vsebovati:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfski program.

Prijavljene starše bomo povabili na predavanja o waldorfski pedagogiki in delu waldorfske šole, hkrati pa bomo za otroke organizirali igralne urice. Načrtujemo pet informativnih srečanj s starši šolskih novincev in sicer:

12. oktober 2020,

30. november 2020,

16. december 2020,

18. januar 2021,

15. februar 2021.