VABIMO K VPISU V 1. RAZRED
OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Prijave za vpis pošljite do 20. 2. 2022 priporočeno na naslov:

Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska
Glavna cesta 13
4202 Naklo

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke staršev (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov),
  • osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
  • življenjepis otroka,
  • fotografijo otroka, 
  • razloge za vpis v waldorfsko šolo.

Dodatne informacije dobite po telefonu  041 415 726 ali:  gorenjska@waldorf.si

Starši prijavljenih otrok bodo povabljeni na predstavitev programa in dela.

Prvo srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 15. 11. 2021 ob 17.00.

Drugo srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 13. 12. 2021 ob 17.00.

Tretje srečanje za starše bodočih prvošolcev bo 10. 01. 2022 ob 17.00.