Šolski praznik bo v dvorani J. Filipiča v Naklem ob 17.00.